Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Vandhullerne

Grøn frø i vandhul

Middelfart Kommune har i forbindelse med etableringen af Naturparken Hindsgavl Dyrehave gravet nye og oprenset eksisterende vandhuller på Hindsgavl Halvøen. Formålet er at øge biodiversiteten i området. Det er helt afgørende at der findes vandhuller, da det er yngle- og levesteder for en lang række dyre- og plantearter. Gennem vandhullerne skabes små oaser.

Livet i vandhullet

Hindsgavlhalvøen og Fænø har tidligere huset en af de nordligste bestande af Springfrø i Europa. På halvøen er der også en bestand af Stor Vandsalamander. Både Springfrø og Stor Vandsalamander er strengt beskyttede arter. De nygravede vandhuller skulle gerne skabe bedre forhold for netop disse to arter. Springfrøen og den store vandsalamander lever begge i eller nær skov. De yngler meget gerne i vandhuller i skov, men der er det ofte for mørkt til at give springfrøen en god ynglesucces. Derfor er det bedste vi kan gøre, at have halvåbne græsningslandskaber omkring ynglestederne samt god løvskov i nærheden.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vil fremover følge udviklingen af padder og udvalgte ynglefugle i området.