Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Skoven

Skovsti med bøgetræer

Skoven i dag
På Hindsgavlhalvøen har vi ca 225 hektar skov, hvoraf de 85 ha ligger i Dyrehaven (indenfor hegnet).

Da Dyrehaven blev en realitet, gik man over til naturnær skovdrift. Skoven skal ikke længere være en produktionsskov, men være rekreativ, og der lægges vægt på gode adgangsmuligheder og store naturværdier. Det er vigtigt, at områdets særlige karakter som herregårdslandskab bevares og styrkes, ved blandt andet at bevare karakteristiske træer og beplantninger.

Naturnær skovdrift betyder blandt andet, at man lader en del af de fældede og væltede træer ligge i skovbunden til forrådnelse, så der er gode forhold for insekter, svampe og meget andet.

Etableringen af dyrehaven har betydet meget for skoven. Då- og krondyrene spiser mange af de små spæde planter, så nye træer og buske får svært ved at vokse op. Derfor bliver der i dele af Dyrehaven lavet indhegninger eller hegning af enkelte træer.

Skovens historie
Skovene på Hindsgavl har udviklet sig meget. I slutningen af 1700-tallet var der kun træer i Teglgårdsskoven, mens det øvrige areal var landbrugsjord.

I 1830 begyndte skovdriften på Hindsgavl. Der blev anlagt veje, hegn og grøfter, som stadig kan ses. Alle dele af skoven hedder noget med plantage: Julie-, Mathilde-, Karoline- og Batteriplantagen.
Man afprøvede omkring 100 forskellige arter træer, både løvtræer og nåletræer for at finde de bedst egnede. De bedste af træerne er nu omkring 100 år gamle, og er med til at give skoven det meget varierede udseende, som er så typisk for den i dag.